במיוחד בתקופה זו אנו חשים ומוקירים בחשיבות של הכנסה פאסיבית, שיכולה לכלכל אותנו בכל מצב, גם שאנו לא עובדים, גם כשאין הכנסות אחרות ואו חלילה במקרה של חולי,

ניתן לקבל הכנסה פאסיבית מהרווח של כל השקעה, הרווח יכול לנוע בין 5% ועד 20% מההשקעה, תלוי בסוג ההשקעה ובאופי ההשקעה המותאם לצורך האישי שלכם,

במידה ואין סכום להשקיע או שרוצים למנף השקעה קיימת, ניתן -

לבצע משכון על נכס קיים ולקבל משכנתה ואותה להשקיע ולמשוך את הרווח לאחר עלות הריבית של המשכנתה,

ליטול הלוואה לכל צורך מהבנק, קרנות השתלמות, קופות גמל, תכניות חיסכון, רכב, או כל אפשרות אחרת שתיתן לכם סכום השקעה ראשוני,

לאחר שנטלתם את הסכום, נשקיע אותו בהתאם לצורך האישי שלכם ונבצע משיכה אוטומטית חודשית ישירות לחשבון הבנק שלכם, ללא צורך בניהול, הוצאות, השקעת זמן וכו'.

למי שאין כל הון התחלתי ואו נכס למשכון צריך להתחיל ליצור הון ראשוני ע"י הפקדה חודשית לחיסכון, עד שייווצר הון ראשוני המאפשר משיכת הרווח הריאלי,

לפרטים על האפשרויות פנו אלינו

 

 

קרנות השתלמות מובילות 

המשבר הכלכלי לא פגע בהפקדות לקרנות ההשתלמות, שגדלו ב-4% • ומי הובילו את דירוג התשואות בהשתלמות?

 

גידול בהפקדות לקרנות ההשתלמות ב-2020
השוק השני הכי צומח בתחומי החיסכון לטווח ארוך המרכזיים הוא זה של קרנות ההשתלמות, שהצבירה בו בסוף 2020 הייתה גבוהה בכ-9% מזו שהייתה בו בסוף 2019. הגידול כאמור קרה בעקבות תשואה נומינלית ברוטו חיובית, בשיעור ממוצע של כ-4.8%, ובעקבות הפקדות בהיקף של כ-26.6 מיליארד שקל שזרמו לקרנות הללו בשנה שעברה.

אגב זאת, למרות המשבר החריף שנוצר בשל התפרצות וירוס הקורונה, ושהשפיע מאוד על התעסוקה, הרי שההפקדות לקרנות ההשתלמות ב-2020 היו גבוהות בכ-4.4% מההפקדות שזרמו לקרנות ב-2019. אומנם מדובר על ירידה בקצב הגידול בהפקדות ביחס למה שנרשם ב-2019, אבל עדיין מדובר בגידול בשנה של משבר יוצא דופן, שבמסגרתו הוצאו ישראלים רבים לחל"ת או אף פוטרו, ועצמאים רבים איבדו את מקור הכנסתם.

לכן, הגידול בהפקדות גם ב-2020 מעיד על כך שכנראה רוב אלה שנפגעו ממשבר הקורונה לא נמנים עם האוכלוסיות החזקות יותר, אלה שנהנות מקרנות השתלמות מהמעסיקים (ובראשם עובדי המדינה), אלא על שכבות חלשות יותר בסולם התעסוקה בישראל.

בראש: מיטב דש, אלטשולר שחם ומור
התשואה החיובית הממוצעת של קרנות ההשתלמות מאפיינת את כל קרנות ההשתלמות הכלליות העיקריות, שפתוחות לכלל הציבור ושמנהלות מעל חצי מיליארד שקל, ושמנוהלות על-ידי בתי ההשקעות וקבוצות הביטוח.

בראש הטבלה ניצבת קרן ההשתלמות של מור, שכמו בגמל לתגמולים נהנית מאוד מכל היתרונות לקוטן שהיו לה בתחילת השנה ובמהלכה, ושכנראה יעומעמו בעתיד לאור הצמיחה החדה בנכסי הקרן.

כך, במקום השני בטבלת התשואות בהשתלמות, בסביבה שכנראה יותר מייצגת מבחינת התשואות, מוליכה בראש אלטשולר שחם כללי ב', ואחריה שתי הקרנות של מיטב דש. עוד בולטות לחיוב הקרנות של הפניקס, שתחת השם של בית ההשקעות של הקבוצה - אקסלנס, ושל כלל ביטוח.

בבחינת התשואות בקרנות ההשתלמות המנייתיות עולה כי מור היא המובילה בשנה חיובית ותנודתית מאוד בתחום האקוויטי, ואחריה, ומעל כל היתר, הקרן המנייתית של אנליסט, כשבמקום השלישי ניצבת הקרן של מיטב דש.

יש עוד גופים שבלטו בשנה החולפת בתשואות בשוק ההשתלמות, והם כמה מהגופים הענפיים והמפעליים, שלא פתוחים לכלל הציבור, ולא נמצאים ב"משחק" השיווקי, ובראשם קרן ההשתלמות מינהל, שהציגה תשואה שנתית של 8.4% - שנייה רק למור.

קרדיט לעיתון גלובס -רון שטיין 26/01/2021

 

 

אלה הקופות שהובילו בשנה האחרונה 2020:  - קרדיט לעיתון גלובס ןלרון שטיין 26/0001/2021

 

בצל התשואות החיוביות וההפקדות שנמשכו, שוק קופות הגמל גדל בשנה שעברה בכ-6%, והעמיתים שילמו דמי ניהול בהיקף 1.46 מיליארד ש' - 0.57% מהצבירה • קופות הגמל מסכמות שנה תנודתית עם תשואות חיוביות, בהובלת מור בית השקעות, אלטשולר שחם בית השקעות, מיטב דש וכלל ביטוח.

לאחר סיומה של שנה דרמטית מאין כמותה בשווקים ניתן לקבוע כי 2020 הייתה עבור העמיתים בקופות הגמל טובה בהרבה ממה שניתן היה לצפות אי שם בסוף הרבעון הראשון של השנה. בסיכום השנה, שהחלה בעליות שערים, נמשכה עם מפולת בעקבות התפשטות וירוס הקורונה והסתיימה בגאות, הציגו קופות הגמל לתגמולים תשואה ממוצעת של כ-4.3%, לפני דמי הניהול ששילמו לגופים המנהלים, והתשואה של רבים מהמסלולים המרכזיים שמנוהלים על-ידי בתי ההשקעות וקבוצות הביטוח הייתה גבוהה מ-5%.

מכיוון שקופות אלו הינן השקעה לטווח הארוך יש לבחון אותם על ציר הזמן לאורך, לפחות למשך  שנים ואפילו 5

בניגוד לשוק קרנות הנאמנות, שם רבים מהמשקיעים נמלטו מהשוק בסוף הרבעון הראשון של השנה, בשל המפולת שנרשמה אז בשווקים (כשהם פודים עשרות מיליארדי שקלים, שרק חלקם חזרו לשוק מאוחר יותר בעקבות העליות בשווקים), הרי התשואה החיובית בקופות הגמל לתגמולים נצברה אצל רוב החוסכים בקופות.

זאת, לאחר שהעמיתים בקופות הגמל משכו בשנה שעברה סכומים גבוהים רק במקצת ממה שנמשך מקופות אלה ב-2019 במונחים שקליים (שיעור המשיכות מקופות הגמל כאחוז מסך הצבירה השנתית הממוצעת אף קטן ב-2020 ל-3.2%, לעומת 3.4% ב-2019).

כלומר, אם בקרנות הנאמנות חלק ניכר מהציבור שיצא מהן בשיא המשבר הפסיד חלק מהותי מההתאוששות שבאה בשלושת הרבעונים האחרונים של השנה, הרי שבקופות הגמל להשקעה התשואה החיובית הממוצעת סייעה לחוסכים "לסמן וי" על עוד שנה חיובית בתשואות.

עם זאת, נראה כי בשנה החולפת פחתו ההפקדות לקופות הגמל, כנראה בגלל השפעת המשבר הכלכלי על חלק מהחוסכים, שלא היו בידיהם עודפים להפקדה לגמל, כבעבר, או שפשוט העדיפו שלא להפקיד את כספם.

יציבות בשיעור דמי הניהול בגמל
כך או כך, בסוף 2020 עמד היקף קופות הגמל לתגמולים על כ-263 מיליארד שקל, גידול של יותר מ-6% ביחס לסוף 2019. הגידול האמור קרה כתוצאה מהפקדות של יותר מ-10.4 מיליארד שקל, שהיוו כ-4.1% מהצבירה השנתית הממוצעת בקופות אלה, לעומת הפקדות של 11.1 מיליארד שקל בכל 2019 (כ-4.8% מהצבירה הענפית הממוצעת באותה שנה).

בסיכומה של 2020 יש מספר גופים שבולטים מעל היתר בתחרות התשואות במסלולי הגמל שמנוהלים בהם יותר מחצי מיליארד שקל: מור, מיטב דש, כלל ביטוח שמנהלת את קופות תמר, אלטשולר שחם ואנליסט. מהצד השני ישנם גם כמה גופים גדולים שרשמו תשואות פחות טובות בשנה החולפת בשוק הגמל לתגמולים: פסגות, הראל, ילין לפידות, מנורה מבטחים והלמן אלדובי (שבדרך להימכר לקבוצת הפניקס).

עוד נציין כי במסלולים המנייתיים בקופות הגמל לתגמולים נרשמה בשנה החולפת תשואה משמעותית טובה יותר מאשר במסלולים תלויי גיל. התשואה במסלולים המנייתיים שמנוהלים בהם נכסים של לפחות 100 מיליון שקל עמדה על 10% ומעלה

רשות שוק ההון ובראשה ד"ר משה ברקת הודיעה לאחרונה שהיא תאפשר הגדלת הפקדה לגמל להשקעה מסך של כ 70,000 ש"ח כיום לעד 200,000 ש"ח בעתיד הקרוב ובכך קופת גמל להשקעה תהפוך למכשיר האטרקטיבי ביותר הקיים היום להשקעה וחיסכון!

למי הקופה יכולה להתאים ואיך לנצל את היתרונות הקיימים בה?

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והעומד בראשה, ד"ר משה ברקת, הצהירו שברצונם לאפשר את הגדלת התקרה שקיימת כיום בהפקדה שנתית בקופת גמל להשקעה מ-71 אלף שקל כיום ל-200-250 אלף שקל בשנה. אם המהלך אכן יקרום עור וגידים, מדובר במפץ של ממש בתחום, שכן הקופות יוכלו להוות לראשונה אלטרנטיבה לתעודות סל, קרנות נאמנות ופוליסות חיסכון (שבהן אין תקרת הפקדה שנתית). ברשות ינסו לקדם את היוזמה הזו ב-2021.

מה זו קופת גמל להשקעה? במה היא שונה מקופת גמל רגילה?
קופת גמל רגילה היא מוצר פנסיוני, ולכן החיסכון אינו נזיל וההפקדות אליה יכולות להיעשות דרך המעסיק או בידי עצמאי. בניגוד לקופת גמל רגילה, קופת גמל להשקעה - שמוצעת לחוסכים החל מ-2016 - היא מוצר חיסכון נזיל. במילים אחרות, אפשר למשוך את הכסף מתי שרוצים. הקופה מציעה אפיקי השקעה שונים שנעים בין 0-100% מניות.

מדוע הוגבלה בו תקרת ההפקדה עד היום?

רשות שוק ההון חששה לגרימת חוסר יציבות במערכת הבנקאית בעקבות תזוזת כספים מתיקים מנוהלים, קרנות נאמנות וייעוץ בנקאי בניירות ערך לכיוון בתי ההשקעות ולכן תחמו את יתרת ההפקדה השנתית.

מדוע מדובר באפיק כדאי לחיסכון למשקי בית?

יתרונות רבים לקופה זו במיוחד למשקי הבית, כל אחד יכול להפקיד, ניתן לפתוח על שם ילדים, נכדים, כמתנה, הכסף נזיל בכל עת, ניתן למשוך לחלק או את כל הכסף לפי רצונכם, ניתן לבצע הפקדות חודשיות באופן שוטף אוטומטי, הפקדות חד פעמיות, הכול בגמישות מרבית,

עלויות הניהול הינם מהנמוכות ביחס לאלטרנטיבות אחרות, ניתן לדלג בין מסלולי השקעה בתוך הקופה ללא תשלום מס ובאופן מהיר, ניתן לבחור מסלולי השקעה מרובים מ 0 במניות ועד 100% במניות, עוקבי מדד S&P500 ועוד, תל בונד 20, 40,60 כל אשר תחפצו והתשואות מהגבוהות ביחס לאלטרנטיבות. קופות אלו מייצרות למשקי הבית קופת מזומן לעת הצורך, למינוף, לרכישת ציוד חדש לבית, לשיפוץ או לשידרוג הבית ויושביו.

כמו כן, ביצועי הקופות מתעדכנים מדי חודש ואפשר להשוות בין הביצועים בקלות דרך גמל-נט, כאשר למשל בניהול תיקי השקעות אי אפשר להשוות. ולבסוף, אפשר לנייד את הקופה בין גופים, למשל בין בתי השקעות שונים, או בין מסלולים שונים, ללא מס או עמלה. גם שינוי הרכב ההשקעות בקופה לא גורר עמלות.

כל הנתונים האלה הופכים את קופת הגמל להשקעה למוצר החיסכון המשתלם ביותר כיום בהשוואה לאפיקי השקעה נזילים אחרים - פוליסה פיננסית לחיסכון והשקעה וקרן נאמנות.

אילו עוד יתרונות יש בקופה?
הקופה יכולה גם לשמש כחיסכון ארוך טווח עם אפשרות להמרה לקצבת פנסיה אחרי גיל 60, ואז יש פטור ממס רווחי הון. בנוסף, הקצבה נחשבת "מוכרת", כלומר לא צריך לשלם עליה מס הכנסה.

מדוע הקופה כדאית גם לעצמאים?
ראשית, בגלל היתרון שנעוץ ביכולת למשוך את הכסף בכל עת. זו אפשרות שיכולה לשרת עצמאים במיוחד בימים אלה של משבר כלכלי מתגלגל, שכרוכה בו אי ודאות רבה. שנית, בגלל היכולת להמיר את הכסף לקצבת פנסיה אחרי גיל 60, וכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני. עצמאים רבים אינם חוסכים מספיק לפנסיה, והאפשרות להגדלת החיסכון יכולה להועיל להם.

כיצד מתחילים לחסוך בקופת גמל להשקעה? פונים לגורם מקצועי ומתחילים משם, חשוב מאד גם להיות מלווים מקצועית לאורך הדרך על מנת לעבור את המהמורות והמשברים בהצלחה ובתשואה מירבית וגם לקבל שירות ותפעול עבור הקופה ותשובות ושיוניים מקצועיים לאורך הדרך

 

 

 

 

צור קשר

יצירת קשר- רפאל כהן

גיבורי ישראל 10, פולג, נתניה.

טלפון: 072-2384238

פקס: 074-7930075

נייד: 052-3347300

דואר אלק':

refael@insurance-service.co.il

 

הצהרה

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. אתר זה הינו אתר שיווק פנסיוני ובעלי האתר מחזיקים ברשיון סוכן ביטוח פנסיוני. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע המובא כאן הינו לצורך ידע כללי בלבד. גילוי נאות - רפאל כהן ניהול פיננסי אישי אינו יועץ פנסיוני ואינו מספק שירותי ייעוץ פנסיוני מתוך כלל הגופים הקיימים במשק. רפאל כהן ניהול פיננסי אישי הינו סוכן ביטוח פנסיוני, אשר משווק מוצרים פנסיוניים, פיננסיים ומוצרי ביטוח אשר בגינם הוא זכאי לעמלות זהות מכל החברות ואו שגובה שכר טרחה עפ"י המפורסם במחירון כאן באתר ועל פי ההסכמים הקיימים עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות כפי שמופיע בגילוי נאות. 

© 2017 Refael Cohen. All Rights Reserved.